Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku

Alfa Hukuk ve Danışmanlık’ta, deneyimli avukatlarımız, Türkiye’de yasal işlemler gerçekleştirmek isteyen uluslararası müvekkillerimize güvenilir hukuki danışmanlık hizmetleri sunmaktadır. Çalışma izinleri, oturma izinleri, vatandaşlık başvuruları, evlilik ve boşanma ile gayrimenkul işlemleri konularında uzmanız.

Antalya’da bulunan İngilizce konuşan avukatlarımız, Türkiye’de yasal sorunlar yaşayan müvekkillere destek sağlamaktadır. Türk Vatandaşlığı Avukatından yardım almak ve hukuki hizmetlerimiz hakkında daha fazla bilgi edinmek için bugün bizimle iletişime geçin.

Yatırım Yoluyla Türk Vatandaşlığı Kazanımı

Türk Vatandaşlığı Kazanma Koşulları Nelerdir?

 • En az 500.000 USD veya karşılığı yabancı para veya Türk Lirası sabit sermaye yatırımı (önceden en az 2.000.000 USD idi). Bu yatırım Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından belirlenmektedir.
 • En az 250.000 USD veya karşılığı yabancı para değerinde gayrimenkul satın alınması ve tapu kayıtlarına üç yıl satılmama şerhi konulması.
 • En az 50 kişiyi istihdam etmek (önceden en az 100 çalışan idi), Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından belirlenmektedir.
 • Türkiye’deki bankalarda en az 500.000 USD veya karşılığı yabancı para veya Türk Lirası yatırılması ve üç yıl tutulması şartı, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından belirlenmektedir.
 • En az 500.000 USD veya karşılığı yabancı para veya Türk Lirası değerinde devlet borçlanma araçları satın alınması ve üç yıl tutulması, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlenmektedir.
 • En az 500.000 USD veya karşılığı yabancı para veya Türk Lirası değerinde gayrimenkul yatırım fonu katılım payları veya girişim sermayesi yatırım fonu katılım payları satın alınması ve en az üç yıl tutulması, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenmektedir.
 • Yukarıda belirtilen parasal değerlerin belirlenmesinde, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın belirleme tarihindeki efektif satış kuru ve/veya çapraz döviz kuru esas alınır.

Ocak 2022’de, gayrimenkul alımı ve yatırım yoluyla vatandaşlık işlemlerinde TL düzenlemesi getirildi. Resmi Gazete’de yayımlanan düzenleme değişikliğine göre; bir yabancıya konut satışından elde edilecek döviz miktarı bir banka aracılığıyla Merkez Bankası’na satılarak TL’ye çevrilecek. Aynı şekilde, yabancıların yatırım için bankada tutmak zorunda oldukları miktar da TL’ye çevrilecek.

Yatırım yoluyla Türk vatandaşlığı kazanma koşulları hakkında daha fazla bilgi için Avukat Ceren Topcu İncetaban ile iletişime geçmekten çekinmeyin.

Yatırım Yoluyla Türk Vatandaşlığı Kazanma Aşamaları

Yatırım yoluyla Türk vatandaşlığı kazanma süreci üç aşamadan oluşur:

 • Yönetmeliğin 20. maddesinde belirtilen yatırım şartlarından birinin yerine getirilmesi ve ilgili kurumdan Uygunluk Belgesi alınması,
 • 6458 sayılı Kanunun 31. maddesinin birinci fıkrasının (j) bendi uyarınca kısa süreli ikamet izni alınması,
 • Yatırım yoluyla Türk vatandaşlığı kazanımı için başvurunun yapılması.

Yabancıların Gayrimenkul Alımında Uyması Gereken Hukuki Kısıtlamalar

2644 sayılı Tapu Kanunu’nun 35. maddesine göre, yabancı gerçek kişiler özel mülkiyete konu ilçe yüzölçümünün %10’unu geçmeyecek şekilde gayrimenkul ve sınırlı ayni hak edinebilirler. Ülke genelinde ise en fazla 30 hektar gayrimenkul alabilirler.

Gayrimenkul Kalitesi Üzerinde Sınırlamalar Var mı?

Yabancı gerçek kişiler, yukarıda belirtilen kısıtlamalara uyarak her türlü taşınmazı (konut, işyeri, arsa, tarla) edinebilirler. Noter huzurunda düzenlenecek satış vaadi sözleşmeleri sadece kat mülkiyeti veya kat irtifakı tesis edilmiş taşınmazlar için geçerlidir.

Satın Alınacak Gayrimenkul Sayısı Üzerinde Sınırlamalar Var mı?

Satış veya satış vaadi yoluyla edinilecek taşınmaz sayısında herhangi bir sınırlama yoktur. Ancak, bir yabancı aynı anda veya farklı zamanlarda birden fazla taşınmaz satın alırsa, toplam değerin en az 250.000 USD olması ve her bir taşınmaza üç yıl süreyle satılmama şerhi konulması gerekmektedir.

Ödemeler Nasıl Yapılır?

15.10.2018 tarihli Genelge ile işlem için makbuz ibrazı zorunlu hale gelmiştir. Satış veya satış vaadi sözleşmesiyle yapılan transfer/ödeme işlemleri banka aracılığıyla yapılmalıdır. Ödeme dekontu, bedelin alıcı veya ilgili kişiler tarafından satıcı veya ilgili kişilerin hesabına yatırıldığını belgeleyecek şekilde banka makbuzu ile onaylanmalıdır.

3 Yıl Satılmama Şerhi

İlgili taşınmazın kaydına, “Türk Vatandaşlığı Kanunu’nun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 20. maddesi kapsamında, şerh tarihinden itibaren 3 yıl süreyle satılmayacağı ve noter tarafından düzenlenen satış vaadi sözleşmesinin 3 yıl süreyle devredilmeyeceği veya iptal edilmeyeceği taahhüdü” eklenir.

Satın Alınan Gayrimenkul İçin Uygunluk Belgesi İçin Gerekli Belgeler

 • Dört adet vesikalık fotoğraf
 • Geçerli pasaport ve noter onaylı Türkçe tercümesi
 • Resmi satış taahhütnamesi veya noter onaylı gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi
 • Gayrimenkul değerleme raporu
 • Alıcı veya ilgili kişiler tarafından satıcı veya ilgili kişilerin hesabına yatırıldığını gösteren banka onaylı makbuz
 • İlgili tapu sicil müdürlüğünde, taşınmazın üç yıl süreyle satılmayacağına dair şerh

6458 Sayılı Kanunun 31/1(j) Maddesi Uyarınca Kısa Süreli İkamet İzni Başvurusu Nedir?

Yatırım yaparak Türk vatandaşlığına başvuracak yabancının öncelikle 6458 sayılı Kanunun 31. maddesinin birinci fıkrasının (j) bendi uyarınca kısa süreli ikamet izni alması gerekmektedir. İkamet izni kartları, başvuru tamamlandıktan sonra dört hafta içinde posta yoluyla başvuru sahibinin bildirdiği adrese gönderilir.

6458 Sayılı Kanunun 31/1(j) Maddesi Uyarınca Kısa Süreli İkamet İzni İçin Gerekli Belgeler

 • Dört adet vesikalık fotoğraf
 • Geçerli vize veya başvuru tarihinden itibaren süresi dolmamış muafiyet süresi
 • Geçerli pasaport ve noter onaylı Türkçe tercümesi
 • Özel sağlık sigortası
 • İkamet adresi bilgisi
 • Yapılan yatırıma göre uygunluk belgesi
 • Harç ve kart ücretinin ödendiğine dair makbuz
 • Özel Vekaletname (isteğe bağlı)

Vatandaşlık Başvurusu Nasıl Yapılır?

Yatırıma göre ilgili kurumdan uygunluk belgesi almış ve 6458 sayılı Kanunun 31/1(j) bendi uyarınca kısa süreli ikamet izni başvurusunu tamamlamış yabancı yatırımcı, gerekli belgelerle Göç İdaresi’nin özel ofislerinde başvuruda bulunabilir.

Vatandaşlık Başvurusu İçin Gerekli Belgeler

 • Başvuru Formu (VAT-4)
 • Geçerli pasaport ve noter onaylı Türkçe tercümesi
 • İki adet vesikalık fotoğraf
 • Yabancı yatırımcının uyruğunda bulunduğu ülkeden apostil onaylı veya Türk Konsolosluğu onaylı kimlik kayıt örneği ve noter onaylı Türkçe tercümesi
 • Doğum belgesi
 • Medeni hal belgesi (evli, bekar, boşanmış veya dul olduğunu gösterir)
 • Evlilik cüzdanı (evli ise), boşanma kararı (boşanmış ise), ölüm belgesi (dul ise)
 • Çocuk için diğer ebeveynin muvafakatnamesi (18 yaşından küçük çocuk da vatandaşlık alacaksa)
 • Maliye veznesine ödendiğine dair makbuz

Yatırım Yoluyla Türk Vatandaşlığı Başvurusu Yapanların Yeni Türk İsim ve Soyadı Alma Hakkı Var mı?

Yatırım yoluyla Türk vatandaşlığı başvurusunda bulunan kişiler yeni Türk isim ve soyadı alabilirler. Bu durumda, yabancının Türk kimlik ve/veya pasaportu tercih edilen isim ve soyada göre düzenlenecektir. Bu prosedür zorunlu değildir ve yabancı yatırımcılar dilerlerse kendi isimleriyle yeni düzenlenen Türk kimlik ve pasaportlarını alabilirler.

Avukat Desteği

Başvuru sürecinin eksiksiz yapılması ve doğru takip edilmesi son derece önemlidir. Antalya Avukatı Ceren Topcu İncetaban ve Antalya Hukuk Bürosu, yabancılar ve vatandaşlık hukuku konusunda her türlü hukuki ve teknik desteği sağlamaktadır.

Deneyimli ve çok dilli avukatlarımızla hedeflerinize ulaşmanıza yardımcı olmaya hazırız.

Bize Ulaşın

HER TÜRLÜ DANIŞMANLIK VE AVUKATLIK HİZMETİ İÇİN BURADAYIZ!