Medeni Hukuk

Boşanma, nafaka, velayet veya miras konuları hakkındaki sorularınızı yanıtlıyoruz.

Medeni Hukuk

ALFA Hukuk ve Danışmanlık olarak deneyimli avukatlarımız ile medeni hukukun tüm alanlarında yerli ve yabancı müvekkillerimize Antalya’da hukuki hizmet vermekteyiz.

Medeni hukukun başlıca beş ana dalı bulunmaktadır: kişiler hukuku, aile hukuku, miras hukuku, eşya hukuku ve borçlar hukuku.

Kişiler Hukuku: Kişiliğin başlangıcı ve bitişi, kişiliğin korunması, kişisel durumların tescili, yerleşim yeri gibi kavramları içeren kişiler hukuku, tüzel kişilerden ve gerçek kişilerden oluşan dernek ve vakıfları da incelemektedir.

• Gerçek kişiler, doğmadan önce hukuk düzeni içinde kazanmış oldukları haklara sahiplerdir. Bu andan itibaren gerçek kişinin ölümüne kadar, gerçek kişinin çeşitli imkânları ve hukuk düzeninin kendisine sağladığı hakları korunması ve yargı mercileri nezdinde haklarının savunulması gerekmektedir. Antalya’da bulunan avukatlarımız her türlü kişiler hukuku sorunu için hukuki hizmet vermektedir. Ad veya soyadı değişikliği, kişilik haklarının korunması, vatandaşlığın geri alınması, iptale karşı yasal koruma, vatandaşlığa kabul, göçmenlik ve kişilerin hukukundan kaynaklanan benzeri hususlara ilişkin maddi ve manevi tazminat talepleri gibi işlemler örnek olarak verilebilir. Antalya avukatı ile hareket ederek hak kaybını önlemek oldukça önemlidir.

• Benzer şekilde, tüzel kişiler, dernekler ve hatta vakıflar ile ilgili düzenlemelere karşı tüzel kişilerin haklarının korunmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Bu hususta Antalya ofisimizdeki deneyimli avukatlarımıza ve sizlere sunduğumuz hukuki hizmetlere güvenebilirsiniz.

Aile Hukuku: Adından da anlaşıldığı üzere bu hukuk dalı aile kavramını ve bu bağlamda nişan, evlilik, boşanma, velayet ve soy bağı gibi konuları incelemektedir.

• Aile Hukuku alanında yerli ve yabancı müvekkillerimize verilen hizmetlerden bazıları:

o Nişanın sona ermesi

o Boşanma davaları

o Babalık davaları

o Anlaşmalı boşanmalarda protokol hazırlanması ve uygulanması

o Boşanma davalarında maddi ve manevi tazminatlar

o Boşanma sonrası mal paylaşımının yürütülmesi

o Velayet ve nafaka kararlarının ihlali ve ilgili hususlarda hukuki danışmanlık

o Evlat edinme ile ilgili sorunlar

o Evlenecek taraflar arasındaki mal paylaşımı sözleşmelerinin hazırlanması

Ayrıntılı bir görüşme için bizimle iletişime geçebilir, avukatlarımızdan detaylı bilgi alabilirsiniz. Boşanma avukatı olarak da hizmet vermekteyiz.

Miras Hukuku: Miras Hukuku, bir kişinin ölümünden sonraki malvarlığının, alacaklarının ve borçlarının durumunu düzenleyen medeni hukuk dalıdır.

Avukatlarımız miras hukuku konusunda doğabilecek tüm ihtilaflarda size hukuki destek sağlamaktadır. Türkiye çapında hukuki hizmet verdiğimiz bazı miras hukuku başlıkları şunlardır:

o Yasal mirasçı / atanmış mirasçı olmanın sonuçları

o Mal paylaşımı ve zümre (Bölme) sistemi

o Mirasta mal paylaşımı

o Evlilik dışı çocukların miras hakkı

o Evlat edinme ve miras hakkı

o Eşin miras hakkı ve mirasta mal paylaşımı

Eşya Hukuku: Kişinin hem taşınır hem de taşınmaz mallarla kurduğu bağları düzenlemektedir. Bu kapsamda zilyetlik, tapu, ayni hak, mülkiyet, rehin, ipotek gibi hususlar incelenmektedir.

Borçlar Hukuku: Kişiler arasındaki borç ve alacak ilişkilerinin düzenlendiği hukuk dalıdır.

Yukarıda belirtilen konularla ilgili her türlü sorunuz için bizimle çekinmeden iletişime geçebilirsiniz. ALFA Ekibi, Antalya’da deneyimli avukatları ile yerli ve yabancı müvekkillerine birçok dilde hukuki hizmet sunmaktadır. Ücretsiz avukat danışma için de bize ulaşabilirsiniz.

Bize Ulaşın

HER TÜRLÜ DANIŞMANLIK VE AVUKATLIK HİZMETİ İÇİN BURADAYIZ!