İcra ve İflas Hukuku

Alacağın tahsili için uygun takibin başlatılması, haciz ve satış işlemleri süreçlerinin takibi konusunda tecrübeli ekibimizle müvekkillerimize hukuki destek sağlıyoruz.

İcra ve İflas Hukuku

İcra ve İflas Hukuku kapsamına giren icra ve haciz işlemleri, alacaklının, alacaklarını borçludan tahsil etmek amacıyla İcra Müdürlüğü’nden takip talebinde bulunmasıyla başlatılır.

Antalya Avukatı Ceren Topcu İncetaban ve ekibi, İcra ve İflas Hukuku konusunda deneyimli olup, müvekkillerine ilamlı ve ilamsız icra takiplerinde kaliteli hizmet sunmakta ve alacaklarını en kısa sürede tahsil etmelerini sağlamaktadır.

Borçlarınızın tahsili için doğru yolu seçmek ve hak kaybına uğramamak adına Antalya Avukatı Ceren Topcu İncetaban ve Antalya Hukuk Bürosu ile iletişime geçmekten çekinmeyin.

İcra Takibi Nedir? İcra ve İflas Hukukunda İcra Takibi Türleri Nelerdir?

İcra Takibi: Alacaklının, alacağını borçludan tahsil etmek amacıyla kamu gücünü kullanarak yaptığı tahsilat işlemidir. İki tür icra takibi yapılabilir: ilamlı icra ve ilamsız icra.

İlamlı İcra: İcra takibi, İcra Mahkemesi’nin kararına bağlı olarak yürütülür.
İlamsız İcra: İlamlı icradan farklı olarak, mahkeme kararına gerek duyulmaz. Yani alacaklı, İcra Mahkemesi’nden ilamsız icra takibi talebinde bulunabilir.

İcra ve İflas Hukuku Kapsamında İlamlı veya İlamsız İcra Takibinde Hangi Unsurlar Dikkate Alınır?

İcra Dairesi tarafından ödeme emri gönderilebilmesi için, alacaklının talebi doğrultusunda bazı unsurların istenmesi gerekir:

 • Alacaklının adres ve kimlik bilgileri
 • Borçlunun adres ve kimlik bilgileri
 • Alacak miktarı
 • Alacak tutarı üzerinden faiz varsa, faizin işlemeye başladığı tarih
 • Senet yoksa borcun sebebi
 • Tercih edilen icra takibi yolu
 • Alacaklı ve varsa temsilcisinin imzası

Burada önemli olan nokta, alacaklının alacağını TL cinsinden talep etmesidir. TL olarak talep edilmezse, İcra Müdürü tarafından ödeme emri gönderilemez ve ödeme emri yabancı para birimi üzerinden düzenlenmişse, alacaklı vade tarihinde o günkü döviz kuru üzerinden alacağını yabancı para birimi olarak talep edebilir.

İlamlı veya ilamsız icra takibine başlamadan önce Antalya Avukatı Ceren Topcu İncetaban ve Antalya Hukuk Bürosu’ndan hukuki destek alın.

İcra ve İflas Hukukunda İlamlı İcra Nasıl Takip Edilir?

İlam, mahkemenin nihai kararı olduğundan, icra takibi doğrudan mahkeme kararına bağlı olarak başlatılır. İlamlı icra takibinin başlatılması için mahkeme kararının belgelenmesi gerekmektedir. Bu belge olmadan icra takibi başlatılamaz. Mahkeme kararı yoksa, mahkemede hazırlanan sulh ve kabul belgeleri ile noter tasdikli senetler ilam yerine geçebilir ve icra süreci başlatılabilir.

İcra ve İflas Hukuku Kapsamında İlamlı İcra Takibi İçin Nereye Başvurulur?

İlamlı icra takibinde yetki sorunu yoktur. Herhangi bir İcra Dairesi’ne başvurarak takip işlemi başlatılabilir. Kesinleşmemiş bir ilam icra edildiğinde, borçlu zamanaşımı süresine ihtiyaç duymadan İcra Mahkemesi’ne şikayet etme hakkına sahiptir. Şikayet üzerine, İcra Mahkemesi ilamlı icra takibi kararını iptal edebilir.

İlamlı İcra Takibine Karşı Borçlu İtirazda Bulunabilir Mi?

İlamlı icra takibinde borcun varlığına itiraz etmek mümkün değildir. Bunun nedeni, alacağın mahkeme kararına bağlı olmasıdır. Ancak borçlu, diğer itirazlarla ilgili olarak İcra Mahkemeleri’nde dava açma hakkına sahiptir. Borçlu, İcra ve İflas Kanunu’nun 33. maddesine göre, borcun vadesinin geçtiği, ödendiği veya belirli bir kısmının ödendiği gibi sebeplerle icra emrinin tebliğinden itibaren 7 gün içinde itirazda bulunma hakkına sahiptir. İlamlı icra takibinin başlatılması için 10 yıllık zamanaşımı süresi vardır.

İlamsız İcra Takibi Nasıl Başlatılır?

İlamsız icra, para ve teminat alacakları için öngörülen zorunlu icra yoludur. İlamsız icrada mahkeme kararına, belgeye veya alacağın ispatına gerek yoktur. İlamsız icra takibinde sadece para ve teminattan kaynaklanan alacaklar alınır. Aynı zamanda, ilamsız icra üç farklı şekilde yapılabilir:

 • Genel haciz yolu
 • Kambiyo senetlerine dayalı haciz yolu
 • Kiralanan taşınmazların tahliyesi

İlamsız icra takibinde, borçlu ödeme emrinin tebliğinden itibaren en geç 7 gün içinde itiraz ederse, takip durur. İcra takibi talebi yazılı, sözlü veya dijital olarak yapılabilir. Sözlü icra talebi yapıldığında, İcra Müdürü’ne gerekli tüm bilgiler sağlanmalıdır. Bu bilgiler, İcra Müdürü tarafından tutanak tutularak resmileştirilir.

İlamsız icra takibinin başlatılması ve sürecin takibi için Antalya Avukatı Ceren Topcu İncetaban ile iletişime geçin ve hukuki destek alın.

İtirazın İptali Davası Nasıl Açılır?

Tarafların yapması veya uyması gereken durumlar vardır. Bu durumlardan biri, borçlunun itirazından sonra alacaklının ne yapması gerektiğidir. Alacaklı, itirazın iptali için İcra Mahkemesi’ne 6 ay içinde başvurabilir. Alacaklı, genel mahkemede itirazın iptali davasını 1 yıl içinde açabilir.

Alacaklının, İcra Mahkemesi’ne itirazın iptali davası açabilmesi için İcra ve İflas Kanunu’nun 68. maddesine uygun hareket etmesi ve gerekli belgelerden en az birine sahip olması gerekmektedir. Alacaklının hazırlaması gereken belgeler arasında;

 • Kabul edilmiş imzalı adi senet
 • Noter tasdikli senet
 • Resmi daireler veya yetkili makamlar tarafından usulüne uygun olarak düzenlenmiş makbuz veya belge

Bu belgelerden en az biri ile alacaklı, itirazın kaldırılması için 6 ay içinde dava açabilir. İtirazın haksız olduğu kararlaştırılırsa, icra takibi durdurulduğu yerden devam eder ve borçlunun kötü niyetle hareket ettiği kararlaştırılırsa, icra inkar tazminatının ödenmesine karar verilir.

İtirazın iptali veya kaldırılması davalarınız için hukuki destek almak çok önemlidir. Ödeme emrine itiraz nasıl yapılacağı konusunda hukuki danışmanlık almak için Antalya Avukatı Ceren Topcu İncetaban ve Antalya Hukuk Bürosu ile iletişime geçmekten çekinmeyin.

Yetkili Mahkemeler

İlamsız icrada İcra Dairesi kesin olarak yetkili kabul edilmez. Genel yetkili İcra Dairesi, borçlunun bulunduğu yerleşim yerindeki İcra Dairesi’dir. Ayrıca bu yetki kesin değildir ve icra takip sözleşmesinin yapıldığı İcra Dairesi yetkili kabul edilir. Yetkiye itiraz 7 gün içinde yapılabilir.

İcra Hukuku’nda deneyimli bir avukatın hukuki işlemlerin doğru şekilde yürütülmesi, dilekçelerin hukuka uygun hazırlanması, delillerin toplanması, itiraz sürelerinin doğru değerlendirilmesi ve tam hak elde edilmesi için hukuki desteği gereklidir. İcra takiplerinde danışmanlık almak ve hukuki sürecin düzgün işlemesi için, Antalya Avukatı Ceren Topcu İncetaban ile iletişime geçerek davanızla ilgili tüm işlemlerin hukuka uygun şekilde yapılmasıyla haklarınızı elde edebilirsiniz.

Bize Ulaşin

HER TÜRLÜ DANIŞMANLIK VE AVUKATLIK HİZMETİ İÇİN BURADAYIZ!