Ceza Hukuku

Antalya Avukat Ceren Topcu İncetaban ve Antalya Hukuk Bürosu, soruşturma ve kovuşturma aşamalarında tam zamanlı destek sağlamakta ve haklarınızı her zaman korumaktadır.

Soruşturma ve kovuşturma aşamalarında bu aşamaların haklarınızı kaybetmeden sonuçlandırılması için ihtiyaç duyduğunuz hukuki destek ve avukatlık desteği için Antalya Avukat Ceren Topcu İncetaban ile iletişime geçmekten çekinmeyin.

Ceza Hukukunda Soruşturma Nedir?

Soruşturma, suç işlendiği izlenimi veren bir durumu öğrenen Cumhuriyet savcısının yürüttüğü işlemlerin bütünüdür. Kanuna göre soruşturma aynı zamanda suç şüphesinin yetkili makamlarca öğrenilmesi ile iddianamenin kabulü arasındaki aşamayı da ifade etmektedir. Bu aşamada Antalya’da bir avukata veya Türkiye’de bir avukata danışmak çok önemli olabilir.

Hakkınızda başlatılan soruşturma sırasında haklarınızı tam olarak savunmak ve hukuki destek almak için Antalya Avukat Ceren Topcu İncetaban ile iletişime geçin.

Ceza Hukukunda Soruşturma İşlemleri Nasıl Yapılır?

Soruşturma aşamasının en önemli ilkelerinden biri “yazı” ilkesidir. Tüm soruşturma prosedürleri bir rapora yazılır ve kaydedilir.

Soruşturma aşamasında gerçekleştirilen tüm usuli işlemler de gizlidir.

Cumhuriyet savcısı, doğrudan doğruya veya polis, jandarma vb. kolluk kuvvetleri aracılığıyla her türlü araştırmayı yapabilir. Soruşturma yoluyla maddi gerçeğin ortaya çıkarılması ve adil yargılamanın yapılabilmesi amacıyla tüm kamu görevlilerinden her türlü bilgiyi talep edebilir.

Soruşturma aşamasında Savcılık, tutuklama, el koyma, gözaltı kararı, iletişimin dinlenmesi gibi her türlü koruma tedbirine başvurabileceği gibi, hakimden bu tedbirlerin alınmasını da isteyebilir.

Soruşturma yapmakla görevlendirilen polis, jandarma gibi kolluk kuvvetleri, ele geçirdikleri olayları, tutuklanan kişileri ve uygulanan tedbirleri derhal Cumhuriyet savcısına bildirmek ve bu kamunun tüm soruşturma emirlerini yerine getirmekle yükümlüdür. vakit kaybetmeden savcılığa başvurun.

Diğer kamu görevlileri de devam eden soruşturma kapsamında ihtiyaç duyulan bilgi ve belgeleri gecikmeksizin talepte bulunan Cumhuriyet Savcısına vermekle yükümlüdür.

Ceza Hukukunda Soruşturma Aşamasında Avukatın Rolü

Soruşturma aşamasının her aşamasında avukatın şüpheliyle görüşme, ifade alma veya sorgulama sırasında yanında bulunma ve avukat yardımından yararlanma hakkı engellenemez ve kısıtlanamaz.

Avukat, soruşturma aşamasında dosya içeriğini inceleyebilir ve istediği belgelerin bir kopyasını ücretsiz olarak alabilir. Avukatın dosya içeriğini inceleme veya belgelerden örnek alma yetkisi, soruşturmanın amacına aykırı olması halinde Cumhuriyet savcısının talebi üzerine hakim kararıyla kısıtlanabilir.

Tutuklu veya şüphelinin ifadesini içeren tutanakları, bilirkişi raporlarını ve adı geçen kişilerin hazır bulunmaya yetkili olduğu diğer soruşturma işlemlerini inceleme veya örnek alma yetkisi hiçbir şekilde kısıtlanamaz.

Antalya Avukat Ceren Topcu İncetaban, soruşturma aşamasının her aşamasında hukuki destek ve avukatlık hizmeti vermektedir.

Ceza Hukukunda Soruşturma ve Kovuşturma Arasındaki Fark Nedir?

Soruşturma, Cumhuriyet Savcısı tarafından gizli, yazılı ve hızlı bir şekilde bir suçun işlendiğine dair basit şüphenin ortaya çıkmasıyla başlayan ve iddianameyle birlikte dava açılmasıyla sona eren aşamadır.
Soruşturmada şüpheli ve müştekinin hakları daha kısıtlanmış olup, sürecin yürütülmesinde cumhuriyet savcısı öncü rol üstlenmektedir. Ancak maddi gerçeğin araştırılması ve adil yargılamanın sağlanması için savcılığın soruşturmadaki usuli işlemlerinin de yapılması gerekmektedir.

Kovuşturma, soruşturma sonucunda şüpheli hakkında iddianame hazırlanarak ceza davası açılmasıyla başlayan yargılama sürecidir. Kovuşturma aşaması mahkeme tarafından yürütülür.

Kovuşturma, iddia ve savunmanın karşılıklı olarak tartışıldığı, bir yandan da soruşturma aşamasında toplanmayan delillerin toplandığı yargılama aşamasıdır. Kural olarak mahkemece yürütülen kovuşturma sözlü ve duruşmalı olarak herkese açıktır.

Soruşturma ve kovuşturma aşamasında hukuki destek almak, hukuki haklarınızı öğrenmek ve hak kayıplarını önlemek için Antalya Avukat Ceren Topcu İncetaban ile iletişime geçin.

Soruşturma Yapılmasına Yer Olmadığı Kararı Nedir?

Soruşturma yapılmasına yer olmadığı kararı, savcılığın ihbar veya şikayetin niteliğine bağlı olarak harekete geçmemeye karar verdiği bir karardır.

Aşağıdaki durumlarda soruşturma yapılmasına gerek olmadığına karar verilebilir:

  • İhbar savcılığa ulaştığında ve şikayete konu olan fiilin suç teşkil etmediği açıkça anlaşıldığında, herhangi bir soruşturmaya gerek kalmadan soruşturma yapılmasına yer olmadığına karar verilir.
  • Savcılığa ulaşan ihbar ve şikayet soyut ve genel nitelikte ise, soruşturma yapılmasına gerek olmadığına karar verilir.
  • Soruşturma yapılmasına yer olmadığına karar verilirse, şikayet edilen kişi hakkında soruşturma başlatılmadığı için bu kişiye şüpheli sıfatı verilemez.

Ceza Hukukunda Soruşturma Yapılmasına Yer Olmadığı Kararına İtiraz

Soruşturma yapılmaması kararı itiraz edilebilir. Bu karar şikayetçiye bildirilir ve bu karara karşı itiraz hakkı kullanılabilir.

Şikayetçi veya mağdur, soruşturma yapılmasına yer olmadığına dair kararın tebliğinden itibaren on beş gün içinde, bu kararı veren Cumhuriyet Savcısının yargı çevresinde bulunduğu ağır ceza mahkemesinin bulunduğu yer sulh ceza hakimliğine itiraz edebilir.

Eğer sulh ceza hakimi itirazı haklı bulursa, soruşturma yapılmaması kararı kaldırılır, Cumhuriyet Savcısı soruşturma başlatır ve şüpheli hakkında yeterli şüphe varsa iddianame düzenleyerek mahkemeye sunar.

Ancak, şüpheli hakkında dava açılmasını gerektirecek yeterli şüphe yoksa, kovuşturmaya yer olmadığına karar verilir. Böylece şüpheli hakkında soruşturma yapılır, ancak kamu davası açılmaz.

Soruşturma yapılmamasına yer olmadığına dair karara itirazlarınız için Antalya Avukatı Ceren Topcu İncetaban’dan hukuki destek alın.

Ceza Hukukunda Soruşturma Ne Kadar Sürer?

Soruşturmanın süresi her somut olayın özelliklerine göre değişir. Ceza Muhakemesi Kanunu No. 5271, Cumhuriyet savcılarının soruşturma süresi üzerinde herhangi bir kısıtlama getirmemiştir. Ancak, ceza muhakemesinin genel prensiplerine uygun olarak, soruşturmalar gizli, yazılı ve “ivedilikle” yürütülmelidir.

Yasanın soruşturmanın tamamlanması için bir süre öngörmemesine rağmen, soruşturmanın somut olayın niteliğine bağlı olarak makul bir süre içinde tamamlanması gerekir. Soruşturmanın süresi yapılacak işlemlerle orantılı olmalıdır.

Soruşturma Sonucunda Kovuşturmaya Yer Olmadığı Kararı

Bu, Cumhuriyet Savcısının yaptığı soruşturma sonucunda, kamu davası açılmasının gereksiz olduğuna veya yeterli şüpheyi doğuracak delil bulunmadığına karar vermesi anlamına gelir.

Kovuşturmaya yer olmadığı kararı, soruşturmayı sona erdiren bir karardır. Ceza davası açma koşulları oluşmadığında, savcılık soruşturmayı sonlandırır ve kovuşturmaya yer olmadığına karar verir.

Savcılığın soruşturma sonucunda kovuşturmaya yer olmadığına dair kararına itiraz etmek mümkündür. İtiraz yazılı olarak sulh ceza hakimliğine yapılır. Sulh ceza hakimliği, savcılığın kovuşturmaya yer olmadığı kararının uygun olup olmadığını inceler. Eğer sulh ceza hakimliği, savcılığın kovuşturmaya yer olmadığı kararını uygun bulursa, karara yapılan itirazı reddeder ve savcılığın kararı kesinleşir.

Sulh ceza hakiminin bu kararına karşı kanun yararına bozma yoluna gidilir. Sulh ceza hakimi savcılığın kovuşturmaya yer olmadığı kararını uygun bulmazsa, itiraz üzerine kovuşturmaya yer olmadığı kararını iptal eder ve tekrar soruşturma yapılmasına karar verir.

Kovuşturmaya yer olmadığına karar verildikten ve bu karara yapılan itirazlar reddedildikten sonra, aynı fiil için yeni bir kamu davası açılması mümkün değildir, yeni deliller elde edilmedikçe ve bu deliller kamu davası açılmasını gerektirecek yeterli şüpheyi oluşturmadıkça.

Kovuşturmaya yer olmadığı kararlarına itirazlarınız için hukuki destek almak çok önemlidir. Bu nedenle, itirazlarınızı hazırlamak ve ilgili mahkemeye sunmak için Antalya Avukatı Ceren Topcu İncetaban ile iletişime geçin.

Ceza Hukukunda Soruşturma Sonucunda İddianame Düzenlenmesi

Cumhuriyet savcılığı, soruşturma sonucunda bir suçun işlendiğine dair yeterli şüphenin olduğunu tespit ederse, şüpheli hakkında iddianame düzenleyerek ceza davası açar.

Hem soruşturma hem de kovuşturma aşamasında bir avukattan destek almak çok önemlidir. Bu süreçleri dikkatle takip etmek, gerekli savunma ve itirazları yapmak için Antalya Avukatı Ceren Topcu İncetaban ve Antalya Hukuk Bürosu ile iletişime geçin ve hukuki destek alın.

Bize Ulaşın

HER TÜRLÜ DANIŞMANLIK VE AVUKATLIK HİZMETİ İÇİN BURADAYIZ!